User Tools

Site Tools


dny_v_tydnu_v_rustine

dny v týdnu v ruštině (s výslovnosti)

Co do počtu dnů v týdnu, ruština se od ostatních jazyků neliší. V závorkách najdete pomůcku, jak se slovo vyslovuje, není to transkripce slova po písmenech, ale přímo fonetická transkripce. O výslovnosti a o rozdílu mezi písmem a řeči můžete přečíst zde.

Дни недели - Dny týdně


Понедельник, m [paniděľnik]Pondělí
Вторник, m [ftornik]Úterý
Среда, ž [sreda]tředa
Четверг, m [četverk]Čtvrtek
Пятница, ž [pjatnica]Pátek
Суббота, ž [subota]Sobota
Воскресенье, s [vaskreseňje] Neděle
Неделя, ž [ňiďěľa] Týden

Může to být matoucí, ale týden se rusky řekne неделя [nědělja]. A je nutné si dát pozor na to, že “týden” v ruštině je ženského rodu. Chcete-li tato podstatná jména použit pro určení času, budete potřebovat je dát do akuzativu (4.pád). Takže:

в понедельник v pondělí
во вторник v úterý
в среду ve středu
в четверг ve čtvrtek
в пятницу v pátek
в субботу v sobotu
в воскресенье v neděli

Примеры / Příklady

У меня будет время в среду. Ve středu budu mít čas.
Каждый вторник мы играем в футбол. Každé úterý hrajeme fotbal.
В прошлый понедельник я сдал экзамен. Minulé pondělí jsem udělal zkoušku.

Pravidelnost a opakovanost


V případě, kdy chceme vyjádřit, že se nějaký dej odehrává pravidelně, používáme následující tvary:

каждый/-ая/-ое + den v týdnu ve 3. pádu (dativu)

nebo

по + den týdne ve 3. p., mn.č.
каждый понедельник / по понедельникам - každé pondělí / o pondělích
каждый вторник / по вторникам - každé úterý / o úterých
каждую среду / по средам - každou středu / o středách
каждый четверг / по четвергам - každý čtvrtek / o čtvrtcích
каждую пятницу / по пятницам - každý pátek / o pátcích
каждую субботу / по субботам - každou sobotu / o sobotách
каждое воскресенье / по воскресеньям - každou nedělí / o nedělích

datum publikace15.3.2009
datum poslední aktualizace6.3.2023
autorDmitriy Lovermann
dny_v_tydnu_v_rustine.txt · Last modified: 2023/10/15 03:21 by master

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki