User Tools

Site Tools


predstaveni_a_vypraveni_o_sobe_v_rustine

Představení a vyprávění o sobě v ruštině

Téma “Já a moje rodina” je nejpopulárnější téma ve všech jazycích, včetně ruštiny: pochopitelně, ukojení vlastního ega se aktivně projevuje i ve výuce cizího jazyku. Z osobních zkušenosti vím, že častěji je třeba řešit nějaký problém, než nezávazně povídat o sobě. Je také pravda, že umět říci pár slov o sobě ve studovaném jazyku měl by zvládnout každý. Fráze a obraty, které najdete dole, možná pro některé z vás budou příliš jednoduché; cílem je, samozřejmě, uspokojit poptávky širšího okruhu studentů.

Za prvé, se představíme:

Меня зовут Владимир. [miňa zavut vladimir]Jmenuji se Vladimír.
Я ваш новый директор! [ja vaš novyj dirěktar]Jsem váš nový ředitel.
Я твой двоюродный брат по маминой линии. [ja tvoj dvajuradnyj brat pa maminaj linii]Jsem tvůj bratranec po linii matky.

Podíváme se na dotaz “Как вас (тебя) зовут?” podrobněji. Jako základ vidíme sloveso звать, které znamená “volat”. Doslova tedy tuhle otázku můžeme přeložit jako “Jak vás volají?”, která sice nemá smysl, ale pomůže vám pochopit, jak je složena tato často používaná otázka.

Jinak, pokud vím, v Rusku se představuje buď jménem anebo jménem + jménem po otci (to jméno po otci má v ruštině svůj název:

отчество [otčistvo])

takže přestavit se můžete různě:

Ваня! Vanja!
Мария Степановна! Marija Stěpanovna!
Сергей Владимирович! Sěrgěj Vladimirovič.
Царь! Kníže!

Opravdu jsem nikdy neslyšel, že by se někdo představil jenom samotným příjmením, bez jména. Nejste-li opravdu potěšení seznámením, asi není nutné říkat:

Очень приятно! [očiň prijatna]Těší mě

nebo

Рад познакомиться! [rat paznakomitca]Rád vás poznávám!

Pak, jestli chcete nebo to vyžaduje situace, říkáte, jakou pozici zaujímáte ve firmě nebo co jste vůbec zač. Například:

Я работаю директором по маркетингу в компании… [ja rabotaju dirěktarom pa markětingu v kampaniji]Pracuji jako marketingový manažer ve společnosti …
Я еще учусь. [ja jiš'o učus']Ještě studuji.
Я студент. [ja studěnt]Jsem student.
Я безработный. [ja bizrabotnyj]Jsem nezaměstnaný.
Я полицейский. [ja palicějskij]Jsem policista.
Я киберсквоттер. [ja kibirskvotter]Jsem kybersquatter.

Jestli chcete prozradit původ, můžete říci, odkud jste:

Я из Чехии.Jsem z Česka. / Pocházím z České republiky.
Я родилась в Чехии.Narodila jsem se v Česku.
Я родился в Брно.Narodil jsem se v Brně.

Prozrazujeme rodinný stav:

Я женат.Jsem ženat.
Я не замужем.Nejsem vdaná.
Жду своего принца на белом коне.Čekám na svého prince na bílém koni.

Pokud vaše představení neodradilo toho druhého k pokračování konverzace, můžete pokračovat:

В свободное время я бездельничаю. Ve svým volném čase lenoším.
Я бы хотел стать космонавтом. Chtěl bych se stát kosmonautem.
Я сирота, хотите быть моей мамой? Jsem sirotek, chcete být moje máma?
Я продаю домены. Prodávám domény.

Chcete-li zodpovědět otázku ohledně vašeho věku, musíte vědět, jak správně říci: лет nebo года. Pravidla jsou následující:

  • Končí-li číslovka čísly 2 až 4, pak říkáte года
  • Číslovka končí čísly 5-9: říkáte лет
  • Pokud je vám 10-20 let, používá se vždy лет
  • Končí-li číslovka na 1, použije se год

Například:

Ему 24 года. Je mu 24 let.
Ей 61 год. Je jí 61 let.
Мне 52 года. Je mi 52 let.
Мне 38 лет. Je mi 38 let.
Мне 12 лет. Je mi 12 let.
Нам 19 лет. Je nám 19 let.

Pár obecných frází:

У вас есть дети? [u vas jesť děti?]Máte děti?
Сколько тебе лет? [skoľka tibě lět?]Kolik je ti let?
Я женат. [ja žinat]Jsem ženatý.
Я замужем. [ja zamužem]Jsem vdaná.
Я родился в Кении. [ja radilsja v Keniji]Narodil jsem se v Keni.

datum publikace27.4.2009
datum poslední aktualizace18.11.2015
autorDmitriy Lovermann
predstaveni_a_vypraveni_o_sobe_v_rustine.txt · Last modified: 2023/03/07 13:30 by master

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki