User Tools

Site Tools


ruska_abeceda_azbuka

Ruská abeceda - azbuka (s výslovností)

Současná ruská abeceda (azbuka) obsahuje 33 písmen. V takové podobě existuje fakticky od roku 1918, ale oficiálně jen od roku 1942, protože dříve písmena Ё a Е byla v ruštině brána jako varianty téhož písmena.

písmeno název v češtiněmoje poznámka
А а a a
Б б be b
В в ve v
Г г ge g
Д д de d
Е е je j, e
Ё ё jo jo
Ж ж že ž
З з ze z
И и i i
Й й i krátkéij, j v češtině odpovídá písmenu J
К к ka k
Л л el (nebo eľ) l
М м em m
Н н en n
О о o o
П п pe p
Р р er r
С с es s
Т т te t
У у u u
Ф ф ef f
Х х cha ch
Ц ц ce c
Ч ч če č
Ш ш ša š
Щ щ š'a š takové měkké š
Ъ ъ tvrdý znak nijak se nevyslovuje
Ы ы ы y hoodně tvrdé Y
Ь ь měkký znak nevyslovuje se
Э э e e
Ю ю ju ju
Я я ja ja

Zajímavé informace o některých písmenech

Ь - písmeno, které nosí oficiální název “měkký znak” se nevyslovuje. Používá se pro změkčení souhlásky za kterou stojí. Zkusím to vysvětlit na příklade:

день — vyslovuje se jako [děň], kdyby po Н nenásledoval měkký znak, pak by se slovo četlo jako [děn]. Očima laika v >daném případě měkký znak funguje jako háček nad ň, v češtině se na to používá diakritika, kterou ruština v takové >míře nemá.

Й - tento znak byl zrušen Petrem Velikým, ale následně vrácen v roce 1735 (někteří se domnívají, že právě v tomto roce i byl stvořen). Do XX století znak й nebyl samostatným písmenem.

Ё - poprvé toto písmeno navrhla kněžna E.R.Daškova. Používá se od roku 1795, ale největší popularitě se těšilo od roku 1797, poté, co ho začal aktivně využívat ruský spisovatel Karamzin. Dříve místo Ё se používal dvojznak IO s takovou plochou stříškou. Jako samostatné písmeno Ё existuje od XX století.

алфавит, mabeceda (obecně, jakákoliv)
азбука, žazbuka (název ruské abecedy)
буква, žpísmeno
знак, mznak

Přízvuk

Přízvuk je v ruštině velmi důležitý, občas dokonce i významově důležitý. Učíte li se slova v ruštině, je lépe když se ihned naučíte i přízvuk. V psaném nebo tištěném textu se přízvuk označuje svislou čárou (nad přízvučnou samohláskou), která je velmi podobná čárce v češtině. Aby to nebylo jednoduché, tak přízvuk v ruštině je pohyblivý, na rozdíl od češtiny, kde přízvuk padá na první slabiku. Ještě je nutné zmínit, že i delší slova v ruštině mají jen jednou přízvučnou slabiku (na rozdíl například od finštiny, která má hodně dlouhých slov, ve kterých běžně jsou několik přízvučných slabik. V mých materiálech přízvuk budu označovat podtržením přízvučné samohlásky, protože v případě použití unicode-znaku se mohou vyskytnout problémy s korektním zobrazením přízvuku. V jednoslabičných slovech samohláska je logicky vždy přízvučná.

Elektronická podoba

Kódování Unicode nemá pro ruskou abecedu znaky s přízvukem, ale lze je vyrobit tak, že se vloží symbol U+0301 ihned za samohláskou, na kterou padá přízvuk. Například: ы́, э́, ю́, я́).

Pro zobrazení ruštiny se používají následující kódování : ГОСТ 19768-74 a ГОСТ 19768-93, Unicode и ISO/IEC 10646, КОИ-8, ISO_8859-5, CP855, CP866, CP1251, MacCyrillic.

Jednoduchá slova pro procvičování

КОТ
СЫН
ДОЧЬ
ДОМ
МАМА
ПАПА
БРАТ
ЗЕМЛЯ
СЕСТРА
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

datum publikace21.5.2009
datum poslední aktualizace6.8.2019
autorDmitriy Lovermann
ruska_abeceda_azbuka.txt · Last modified: 2023/03/06 16:20 by master

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki