User Tools

Site Tools


hromadna_podstatna_jmena_v_rustine

Hromadná podstatná jména v ruštině

Hromadná podstatná jména v ruštině (a nejen) jsou taková jména, které označují skupinu stejných věci. Vyjadřují souhrn předmětů, osob, jevů jako celek. Příklady:

бельё, s (prádlo)
родня, f (příbuzenstvo)
молодёжь, f (mládež)
листва, f (listí)

Gramatické zvláštnosti

  1. Nemění se v čísle (jsou vždy jednotného čísla)
  2. Nepoužívají se řádovými číslovky a se slovy, které označují měrné jednotky
  3. Používají se jen se slovy много/мало (hodně/málo) nebo tázacím zájmenem сколько (kolik). I v tomto případě zachovávají tvar jednotného čísla, například:
мало родни - málo příbuzenstva
много молодёжи - hodně mládeži

Sporné případy

V ruském jazyce existují podstatná jména, které nelze jednoznačně označit jako hromadná:

народ, m - národ
полк, m - pluk
войско, s - vojsko
стая, ž - hejno

Tato podstatná jména jsou významově blízká k hromadným (označují seskupení živých bytosti jako celek), ale jejích gramatické vlastnosti je řadí mezi konkrétní (protože se mění v čísle a používají se základními číslovky). L.Česnoková, autorka učebnic ruštiny pro 5 až 9 třídy řadí tato substantiva do skupiny synkretických podstatných jmen. To znamená, že tato substantiva mají vlastnosti jak látkových, tak i hromadných podstatných jmen.

Souhrn

Hromadná podstatná jména v ruštině se s pohledu gramatiky neliší od hromadných podstatných jmen v češtině. Chybu při použití těchto substantiv asi neuděláte. Víte-li, například, že скот = dobytek, asi těžko řeknete “dvě dobytka”.


Jak citovat v seznamu literatury
LOVERMANN, Dmitriy. Hromadná podstatná jména v ruštině ,. Jazyková encyklopedie LINGVISTO: Ruština online [online]. 2015 [cit. 2023-03-06]. Dostupné z: http://lingvisto.org/cz/russian/hromadna_podstatna_jmena_v_rustine
datum publikace3.11.2015
datum poslední aktualizace3.11.2015
autorDmitriy Lovermann
hromadna_podstatna_jmena_v_rustine.txt · Last modified: 2023/03/06 10:47 by master

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki