User Tools

Site Tools


prislovce_nebo_adverbia_v_rustine

Příslovce v ruštině

Stejně jako v češtině, i v ruštině příslovce (adverbia) jsou neohebný slovní druh, který vyjadřuje okolností dějů a různé vlastnosti.

Níže jsou uvedené některé druhy příslovcí v ruštině. Podrobná klasifikace je složitější a myslím si, že pro účely výuky (pro začátečníka a mírně pokročilého) tato suchá gramatika je zbytečná. Zásadní rozdíly mezi příslovcí v ruštině a češtině neexistují. Takže pro obecný přehled:

druhy - odvozené příslovce

Příslovce času

утром — ráno
вечером — večer
поздно — pozdě
рано — brzy
всегда — vždy
вчера — včera

Příslovce místa

наверху — nahoře
внизу — dole
впереди — vepředu
наверх — nahoru
вниз — dolu
сбоку — z boku

Příslovce způsobu

хорошо — dobře
плохо — špatně
быстро — rychle
активно — aktivně
фальшиво — falešně
искренне — upřímně
медленно — pomalu

Příslovce příčiny (důvodů)

случайно — náhodou, náhodně
специально — speciálně
недаром — nenadarmo
спьяну — po opilosti

Příslovce míry

много — mhoho
мало — málo
достаточно — dostatečně
вдвойне — dvakrát
чуть-чуть — trochu

Druhy - naznačující okolnost situace

ukazovací

там — tam
сюда — sem
здесь — zde, tady
поэтому — proto

tázací

когда — kdy
куда — kam
откуда — odkud
зачем — proč

neurčitá

где-то — někde
где-нибудь — někde
когда-то — někdy
кое-где — někde

záporná

никогда — nikdy
никак — nijak
никуда — nikam

Stejně jako v češtině, v ruském jazyce se příslovce nemění, ale stupňují se podobně jako přídavná jména.

Stupňování příslovcí v ruštině

První stupeň - základní tvar

быстрый → быстрее (rychlý → rychleji) лёгкий → легче (jednoduchý → jednodušší)

Druhý stupeň (komparativ)

Komparativ se tvoří buď přidáním koncovky -е/-ее

быстро → быстрееrychle → rychleji
легко → легчеsnadný → snáz
высоко → вышеvysoko → výš
далеко → дальшеdaleko → dál

nebo pomocí slov более/менее + základní tvar:

быстро → более быстроrychle → rychleji
шумно → менее шумноhlučno → hlučněji

Třetí stupeň (superlativ)

Superlativ ruských adverbii se tvoří buď pomoci koncovek -айше/-ейше:

покорно → покорнейшеpokorně → nejpokorněji
низко → нижайшеnízko → nejníže

nebo dle vzorce: komparativ + всех/всего

быстро → быстрее всехrychle → nejrychleji
высоко → выше всегоvysoko → nejvýš

nebo dle vzoru: наиболее/наименее + základní tvar:

решительно → наиболее решительноrozhodně → nejrozhodněji
точно → наименее точно

datum publikace1.11.2010
datum poslední aktualizace1.11.2011
autorDmitriy Lovermann
prislovce_nebo_adverbia_v_rustine.txt · Last modified: 2023/03/06 20:34 by master

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki