User Tools

Site Tools


rustina:enantiosemie_v_rustine

Enantiosémie v ruštině

Pokud nevíte, co je to enantiosémie, tak si představte, že existují slova, která mají dva opačné významy. Pokud bych přeháněl, tak je to třeba slovo, které znamená současně “běžet” a “stát”. Zní to velmi divné, ale lingvistika taková slova zná. Podívejme se na pár takových slov v ruštině:

Sloveso ПРОСЛУ́ШАТЬ

Sloveso прослу́шать se běžně používá ve svou významech:

1. přeslechnout

Извини́, я прослу́шала, что ты сказа́ла.
Promiň, přeslechla jsem, co jsi říkala.
4 просл́ушал, как тебя зову́т.
Přeslechl jsem, jak se jmenuješ.

2. vyposlechnout/poslechnout

Марти́н прослу́шал ле́кцию об охра́не приро́ды.
Martin vyslechl lekci o ochraně přírody.

Přídavné jméno БЕСЦЕ́ННЫЙ

Přídavné jméno бесце́нный (stejně jako v češtině) může nabývat dva opačné významy:

1. ten, který nemá žádnou hodnotu, cenu

Меня зовут Александр. Я мужчина. Это для вас бесце́нная информа́ция.
Jmenuji se Alexander. Jsem muž. Je to pro vás informace, která nemá žádnou hodnotu (úplně bezcenná informace).

V tomto případ člověk sděluje, že se jmenuje Alexander. A pak dodává, že je muž. Je jasné, že, když se jmenuje Alexander, tak je jisté, že je muž, a ne žena. Druhá věta je tím pádem bezcenná, nemá pro nás žádnou přidanou hodnotu a nenese žádný dodatečný význam (již podle jména jsme usoudili, že se jedná o muže).

2. ten, který má velmi vysokou hodnotu nebo velký význam

Это для меня бесце́нная информа́ция. Я так долго искал правду.
To je pro mě bezcenná informace. Tak dlouho jsem hledal pravdu.

Zde přídavné jméno “bezcenná” znamená právě tu neocenitelnou hodnotu, kterou nelze spočítat v penězích. Myslím, že český překlad je docela výstižný.


Sloveso ПРОСМОТРЕ́ТЬ

Sloveso просмотре́ть může mít dva opačných vůči sobě významy:

1. přehlédnout

Я видел этот фильм, но я просмотрел, как умер главный герой.
Viděl jsem tento film, ale přehlédl jsem, jak zemřel hlavní hrdina.

2. prohlédnout (si)/zhlédnout/prolistovat

Я просмотрел журнал. Ничего интересного в нём нет.
Prohlédl jsem si časopis. Nic zajímavého v něm není.Jak citovat v seznamu literatury
LOVERMANN, Dmitry. Enantiosémie v ruštině,. Jazyková encyklopedie LINGVISTO.CZ [online]. 2024 [cit. ]. Dostupné z:
datum publikace24.6.2024
autorDmitry Lovermann
rustina/enantiosemie_v_rustine.txt · Last modified: 2024/06/24 09:58 by master

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki