User Tools

Site Tools


rustina:jak_spravne_psat_slozeniny_zacinajici_na_pol_v_rustine

Jak správně psát složeniny, začínající na pol- ("пол")

Slova, začínající s “пол” se mohou psát dohromady, se spojovníkem nebo zvlášť. Podíváme se na pravidla:

 • Полу- se píše dohromady s jakýmkoliv slovním druhem.

V ruském jazyce slova, obsahují kořen пол- (половина), se píšou různě; záleží na podmínkách:

 • se spojovníkem
 • dohromady
 • zvlášť

Píšeme se spojovníkem

Dle pravidla ruského jazyka ve složeninách se píše spojovník po пол- v následujících případech:

1) Pokud druhý kořen začíná jakoukoliv samohláskou

Připomeňme si, že ruština jich zná deset: а, о, у, и, ы, э, е, ё, ю, я

Příklady

 • пол-игры
 • пол-участка
 • пол-этажа
 • пол-автобуса
 • пол-очка
 • пол-ящика

2) pokud druhý kořen slova začíná souhláskou "л"

 • пол-лимона
 • пол-лужайки
 • пол-лагеря
 • пол-линии
 • пол-луковицы

Mějme na paměti, že v těchto složeninách podstatné jméno stojí v genetivu.

3) v případech, kdy druhou část slova tvoří vlastní jméno a začíná velkým písmenem:

Příklady

 • пол-Петербурга
 • пол-Оки
 • пол-Байкала
 • пол-Чехии
 • пол-России

Píšeme dohromady

V případech, když kořen apelativa (tedy slova obecného významu) začíná jakoukoli souhláskou kromě “л”

Příklady

 • полнеба
 • полдела
 • полвека
 • полчетвёртого
 • полстакана

Píšeme zvlášť

Zvlášť složeniny s “пол” píšeme tehdy, kdy mezi kořenem <b>пол</b> a podstatným jménem stojí neshodný přívlastek.

Příklady:

 • пол чайной ложки
 • пол морского побережья
 • пол яблоневого сада
 • пол сочного арбуза
 • пол городской окраины

Jak citovat v seznamu literatury
LOVERMANN, Dmitriy. Jak správně psát složeniny, začínající na pol- (“пол”),. Jazyková encyklopedie LINGVISTO.CZ [online]. 2021 [cit. ]. Dostupné z:
datum publikace23.11.2021
datum poslední aktualizace23.11.2021
autorDmitriy Lovermann
rustina/jak_spravne_psat_slozeniny_zacinajici_na_pol_v_rustine.txt · Last modified: 2024/05/15 11:33 by master

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki