User Tools

Site Tools


rustina:nekolik_pravidel_ruskeho_jazyka

Několik základních pravidel ruského jazyka

Ruština není jednoduchý jazyk, ale má svá určitá pravidla. Myslím, že níže uvedená doporučení pomohou těm, kdo rusky alespoň trochu umí. Ten, kdo s ruštinou teprve začíná snadno pochopí, co ho čeká.

 • On, podmět ve větě nepotřebuje upřesnění pomoci zájmena.
 • Kdo neví, v jakých slovech se píše “Э”, ten rusky zřejmě neumí.
 • Dvojitý zápor ve větě nepomáhá porozumění. Není to snad nejasné?!
 • Záporná částice HE se v ruštině na rozdíl od češtiny se slovesy vždy píše zvlášť.
 • V textu číslovky do 10 je lepší napsat slovy.
 • Vždy se snažte být více čí méně konkrétní.
 • Upřesnění (i když nápomocná) bývají (obvykle) zbytečná.
 • Jestli chceš, aby ti lépe rozuměli, nepoužívej foreign language, ferštejn?
 • Jeden vykřičník obvykle stačí!!!!!
 • Nezkrac.!
 • Ten, kdo končí větu předložkou, mohou jít ihned do!
 • Trpnému rodu by mělo být vyhnuto.
 • Skloňovat číslovky lze pět set dvaceti způsoby, ale správný je jenom jeden.
 • Opakovaně opakovat opakující slova je často zbytečná zbytečnost!
Jak citovat v seznamu literatury
LOVERMANN, Dmitriy. Několik základních pravidel ruského jazyka. Jazyková encyklopedie LINGVISTO.CZ [online]. 2009 [cit. ]. Dostupné z:
datum publikace3.4.2009
datum poslední aktualizace29.9.2015
autorDmitriy Lovermann
rustina/nekolik_pravidel_ruskeho_jazyka.txt · Last modified: 2024/05/15 10:25 by master

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki