User Tools

Site Tools


rustina:penize_rustina

Hovorové výrazy na téma PENÍZE

V rámci studia ruštiny, téma peněz je logickým pokračováním tématu číslovky. Kromě toho, že musíte umět počítat, je nutné vědět pár obecných informací o penězích. Jako v každé jiné zemi, v Rusku se používají bankovky a mince pro hotovostní styk a devízy pro bezhotovostní převody.

нал, m: hotovost
безнал, m: bezhotovostní peníze
бабки, pl: prachy

Chcete-li provést nějakou operaci s безналом, v drtivé většině případů se použije předložka по [po].

Я перевёл деньги по безналу. — Převedl jsem peníze bezhotovostně.
Гони бабки! — Naval prachy!
Деньги не пахнут. — Peníze nesmrdí.

O tom, jak to říci slušně, čtěte níže. Kromě toho, že slovo Банк je v ruštině mužského rodu, ruský rubl je taký “on”, na rozdíl od české koruny, která je rodu ženského. Jinak, bankovní účty se v Rusku “otevírají”:

Я хочу открыть счёт в банке.[ja chaču atkryť ščet v banke]Chci si založit účet v bance.

Pojmy

деньги, pl: peníze

валюта, ž: měna. Toto slovo často uslyšíte ve spojení s měnou účtu, například:

Я открыл счёт в иностранной валюте. — Založil jsem účet v cizí měně.
Наш банк не проводит валютные операции с долларом. — Naše banka neprovádí měnové operace s dolarem.
процентная ставка, ž: úroková sazba. Sazba může růst (расти) nebo klesat (снижаться):
Процентные ставки по кредитам резко снизились. — Úroky úvěrů se prudce snížily(klesly).
Рост ставок принёс нам убытки. — Růst sazeb nám přinesl ztráty.

кредит, m: úvěr. Úvěr může být spotřební (потребительский кредит) nebo hypoteční (ипотечный кредит). Hypoteční úvěr je hypotéka (ипотека, f).Chceme-li úvěr, můžeme ho získat u banky:

Я получил кредит в банке. — Získal jsem úvěr v bance.
  • платёжная карта:, f [plaťožnaja karta] - platební karta
  • дебетная карта, f [dibetnaja karta] — debetní karta
  • кредитная карта, f [kriditnaja karta] — kreditní karta
  • счёт, m: účet, konto
  • текущий счет — běžný účet
  • сберегательный счёт — spořící účet, termínovaný vklad

овердрафт, m — přečerpání. Bohužel, žádné “svoje” slovo pro přečerpání účtu ruština nemá.

комиссия, ž — poplatek. Slovo комиссия ve smyslu poplatku se nepoužívá ve množném čísle, takže i když se mluví o poplatcích za nějaké úkony (vklad, výběr hotovosti, převod atd) stejné se použije jednotné číslo.

наличные, pl: hotovost наличный рассчёт, m: hotovostní operace. безналичный рассчёт, m: bezhotovostní operace

Peníze se převádějí bezhotovostně nebo se mohou zaplatit v hotovosti:

Перевести деньги можно по безналичному рассчёту. — Převést peníze lze bezhotovostně.
Мы заплатили поставщику наличными. — Dodavateli jsme zaplatili v hotovosti.

Bezhotovostně znamená bankovním převodem (по банку):

Мы послали деньги по банку. — Poslali jsme peníze bankou.
Я получаю зарплату на счёт. — Dostávám plat na svůj účet.

Slovo зарплата, ž (mzda) je jakousi zkratkou. Celý název pro výplatu zní: заработная плата (plat, mzda, výplata).

  • У меня большая зарплата. — Mám vysokou mzdu.
  • Я не хочу говорить о своей зарплате. — Nechci mluvit o svém platu.

Je také zajímavé, že v ruštině bankovní účet “otevíráme” a ne zakládáme, jako v češtině, tzn открыть счёт (založit konto).

Я хочу открыть счёт в банке. — Chci si založit účet v bance.

Pak, samozřejmě i o samotném účtu říkáme, že je “otevřen” (открыт), například:

У меня открыт счёт в чешском банке. — Mám založený účet v české bance.

datum publikace1.5.2009
datum poslední aktualizace1.5.2015
autorDmitriy Lovermann
rustina/penize_rustina.txt · Last modified: 2024/06/05 18:19 by master

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki