User Tools

Site Tools


rustina:pismeno_jo_v_rustine

Písmeno ё v ruštině

Písmeno ё [jo] se píše všude tam, kde se vyslovuje “jo”, například:

 • ёлка [jolka] - stromeček (jehličnatý)
 • мы поём [my pajom] - my zpíváme
 • бельё [biljo] - prádlo
 • объём [abjom] - objem

Poznámka: V cizích slovech a ve vlastních jménech se píše slabika йо:

 • йод - stromeček (jehličnatý), smrk
 • район - čtvrť, oblast, kraj, obvod
 • майор - major
 • Нью-Йорк - New-York

Písmeno ё dále označuje o po měkkých souhláskách (párových), například:

 • мы идём - my jdeme
 • ковёр - koberec
 • он несёт - on nese
 • везёт - on veze
 • берёт - on bere

Pro zajímavost

 • písmeno ё je vždy přízvučné, a proto se u něho přízvuk zvlášť neoznačuje. V ruských knihách, časopisech atd se místo ё může vyskytovat e, ale číst se musí stejně jako “jo”.
 • “Dvojtečka” nad e (ё) je diakritické znaménko a vědecky se mu říká přehláska. Tento typ diakritiky existuje také v němčině nebo francouzštině.

Co najdete o písmenu ё v pravidlech ruského jazyka

V moderních gramatikách ruštiny se pravidla použití písmena ё omezují třemi pravidly:

Písmeno ё se píše v případech:

 • Kdy je nutné předejít nesprávné výslovností a pochopení slova, například:

узнаём (dozvídáme) ↔ узнáем (dozvíme) всё (všechno) ↔ всé (všichni)

 • Kdy je nutné zdůraznit správnou výslovnost málo známého slova, například:

река Олёкма — řeka Oljokma

 • Ve speciálních případech: školní učebnice ruštiny, slovnících, atd.
datum publikace 2.10.2015
Autor:Dmitriy Lovermann
rustina/pismeno_jo_v_rustine.txt · Last modified: 2024/05/15 07:15 by master

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki