User Tools

Site Tools


rustina:pojmy_a_slovicka_k_tematu_lyzovani

Pojmy a slova k tématu Lyžování v ruštině

Slova

лыжи[lyžy]lyže
склон[sklon]svah
палки[palky]hůlky
крепление[kripľenije]vázání
шапка[šapka]čepice
спортивная одежда[spartivnaja aďěžda]sportovní oblek
шлем[šľem]helma
рукавицы[rikavicy]rukavice
перчатки[pirčatky]prstové rukavice
поворачивать[pavaračivať]zatáčet
тормозить[tarmaziť]brzdit
сноуборд[snoubort]snowboard
руки[ruki]ruce
ноги[nogi]nohy
наклон[naklon]naklonění
наклониться[naklanitca]ohnout se

Výrazy

ездить на лыжах [jezdiť na lyžach] - jezdit na lyžích, lyžovat
кататься на лыжах [katatca na lyžach] - jezdit na lyžích, lyžovat
ездить медленно [jezdiť mědlinna] - jezdit pomalu
ездить быстро [jezdiť bystra] - jezdit rychle
ездить правильно [jezdiť praviľna] - jezdit správně
ездить неправильно [jezdiť nipraviľna] - jezdit nesprávně
делать ошибки [dělať ašipki] - dělat chyby

Rozkazy

Нужно …[nužna]Je třeba ..
Наклонись![naklanisj]Předkloň se!
Тормози![tarmazi]Brzdi!
Едь![jeť]Jeď!
Продолжай![pradalžaj]Pokračuj!
Ещё один раз![jiššo adin ras]Ještě jednou!
Ещё один круг![jiššo adin kruk]Ještě jedno kolo!
Ещё два раза![jiššo dva raza]Ještě dvakrát!
Ещё два круга![jiššo dva kruga]Ještě dvě kola!
Не бойся![nibojsja]Neboj se!
Смотри на меня![smatri na miňa]Dívej se na mě!
Смотри![smatri]Dívej se!
Смотри вперед![smatri fpirjot]Dívej se dopředu!
Не смотри под ноги![ni smatri pad nogi]Nedívej se na nohy!
Делай как я…[dělaj kak ja]Dělej to samé jako já.
Повторяй за мной.[paftarjaj za mnoj]Opakuj po mě.

Obecné povídání

Курс стоит 50 крон. [kurs stoit 50 kron] - Kurz stojí 50 korun.
Один час стоит … крон. [adin čas stojit … kron] - Jedna hodina stojí … korun.
Я ещё ни разу не катался на лыжах.
[Ja jiššo ni razu ni katalsja na lyžach]
Ještě jsem nikdy nelyžoval.
Эти палки - очень короткие.
[eti palky očeň karotkije]
Tyto hůlky jsou příliš krátké.
Эти палки - очень длинные.
[eti palky očeň dlinnyje]
Tyto hůlky jsou příliš dlouhé.
Я катаюсь хорошо. [Ja katajus' charašo] - Lyžuji dobře.
Я катаюсь плохо. [Ja katajus' plocha] - Lyžuji špatně.
У меня нет лыж. [u miňa nět lyž] - Nemám lyže.
Последний раз я стояла на лыжах 10 лет назад.
[pasľědňij ras ja stajala na lyžach desiť ľet nazat]
Naposledy jsem stála na lyžích před 10 lety.

Jak citovat v seznamu literatury
datum publikace31.10.2010
datum poslední aktualizace31.10.2010
autorDmitry Lovermann
rustina/pojmy_a_slovicka_k_tematu_lyzovani.txt · Last modified: 2024/06/30 18:21 by master

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki