User Tools

Site Tools


rustina:souhlasy_a_nesouhlasy_v_rustine

Souhlasy a nesouhlasy v ruštině (s výslovnosti)

Během každé diskuse probíhá výměna názorů, což logicky vyvolává potřebu oponovat vyjádření druhé strany. Podívejme se na to, jak se dá slušně (a nejen) v ruštině vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s názorem či návrhem protistrany.

Souhlas

Да! Ano!
Разумеется! Samozřejmě!
Конечно! Jistě!
Точно! Přesně!
Вы правы! Máte pravdu!
Вы абсолютно правы! Máte naprostou pravdu!
Хорошо, ладно. Dobře, tak jo.
Действительно. Skutečně.
Я за. Jsem pro.
Согласен. Souhlasím.
Не имею ничего против. Nemám nic proti.
Я не возражаю. Nemám námitky.
Я не против. Nejsem proti.
Мне это подходит. Vyhovuje mně to.

Nesouhlas

Нет! Ne!
Не могу с вами согласиться! Nemohu s vámi souhlasit!
Никогда! Nikdy!
Это не так. To je jinak.
Думаю, нет. Myslím že ne.
Наоборот. Naopak.
Отнюдь нет. Vůbec ne.
К сожалению нет. Bohužel ne.
Это исключено. To je vyloučené.
Это невозможно. To není možné.
Ни в коем случае! V žádném případě!
Я против. Jsem proti.
Вы ошибаетесь. Mýlíte se.
Вы не правы Nemáte pravdu!

Příklad

У меня несколько другое мнение на этот счет. Mám na to (na tuhle věc) poněkud jiný názor.
Jak citovat v seznamu literatury
LOVERMANN, Dmitriy. Souhlasy a nesouhlasy v ruštině (s výslovností) ,. Jazyková encyklopedie LINGVISTO.CZ [online]. 2010 [cit. ]. Dostupné z:
datum publikace15.2.2010
překlad z ruštinyDmitriy Lovermann
rustina/souhlasy_a_nesouhlasy_v_rustine.txt · Last modified: 2024/05/15 11:28 by master

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki