User Tools

Site Tools


rustina:tvrdy_znak_v_rustine

Tvrdý znak ъ v ruštině

Tvrdý znak v ruském jazyce plní dělící funkci: ve výslovnosti se to projevuje tak, že souhláska, která stojí před Ъ, se nezměkčuje, a stojící ihned po ní samohláska se dělí na dva zvuky. Tvrdý znak se používá při oddělování předpon.

Я [j'a]
Ё [j'o]
Ю [j'u]

Všimněte si rozdíly ve výslovnosti:

съе
се
бъе
бе
съю
сю

Dle mého názoru pro Čecha může být obtížné rozeznat rozdíl ve výslovnosti, proto jsem rozhodl všechno ukázat na příkladech:

обязанность (povinnost) Zde počáteční об- není předponou, ale součástí kmenu, proto žádný měkký ani tvrdý znak nepotřebujeme.
объявление (1.inzerát; 2)oznámení, vyhlášení) Zde tvrdý znak slouží k oddělení předpony -об, proto se я vyslovuje tak… vlastně tak, jak ji vyslovuje Čech : [j+a] :)
съюлить (oklamat) Zde tvrdý znak slouží k oddělení předpony -об, proto se я vyslovuje jako [j+u] :)
съедобный (jedlý) Zde tvrdý znak slouží k oddělení předpony , proto se е vyslovuje jako [j+e].

Výslovnost je jedná věc, pravopis je ta druhá. Jestli chcete vědět, kdy se píše tvrdý znak, a kde ne, musíte si ta slova (nebo skupiny slov) naučit nazpaměť, nebo dobře se orientovat v skladbě slova. Umíte-li odlišit předponu od součásti kmene, nebudete mít potáže správně napsat slovo.
Jak citovat v seznamu literatury
LOVERMANN, Dmitriy . Tvrdý znak Ъ v ruštině ,. Jazyková encyklopedie LINGVISTO.CZ [online]. 2015 [cit.]. Dostupné z:
datum publikace29.9.2015
datum poslední aktualizace29.9.2015
autorDmitriy Lovermann
rustina/tvrdy_znak_v_rustine.txt · Last modified: 2024/05/15 11:38 by master

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki