User Tools

Site Tools


rustina:vyjadreni_jistoty_nejistoty

Vyjádření jistoty/nejistoty a důvěry/nedůvěry v ruštině

Každý dialog předpokládá rychlou výměnu názorů, pokládání otázek a odpovědí. Podívejme se na to, jak lze rusky vyjadřovat jistotu/nejistotu a důvěru/nedůvěru během konverzace.

Klademe otázky, upřesňujeme, zjišťujeme

Ты уверен в этом? Jsi si tím jist?
Это правда? Je to pravda?
А что, если это правда? Co když je to pravda?
А что, если это не правда? Co když to není pravda?
А вдруг ты ошибаешься? Co když se mýlíš?
А что, если я не обманываю? Co když nelžu?
Откуда такая уверенность? Odkud máš takovou jistotu?
Ты сомневаешься? Máš pochybnosti?
У тебя есть причины ему не верить? Máš máš důvody mu nevěřit?
Неужели это так? Je to opravdu tak?

Jistota, důvěra

Я уверен(-а), что это так! Jsem si tím jist!
Я убеждён в этом на все 100%! Jsem si tím jist na 100%.
У меня нет сомнений на этот счёт! Nemám ohledně toho pochybnosti.
Я не сомневаюсь. Nemám pochybnosti.
Я нисколько не сомневаюсь! Nemám žádné pochybnosti!
Несомненно! Nepochybně!
У меня нет оснований ему не верить. Nemám důvody, proč mu nevěřit.
Я тебе верю. Věřím ti.

Nejistota, pochybnost, nedůvěra

Я бы на твоём месте не был так уверен. Na tvém místě bych si nebyl tak jist.
Я всё ещё сомневаюсь. Stále se váhám.
Сомневаюсь. Pochybuji
Это невозможно! To není možné!
Вряд ли. To těžko.
Это маловероятно. To je málo pravděpodobné.
Меня терзают сомнения. Něco mi na tom nesedí.
Я этому не верю. Nevěřím tomu.
Я тебе не верю. Nevěřím ti.
Это не вызывает у меня доверие. To nevyvolává u mě důvěru.

věřit/důvěřovat

Stejně jako v češtině, tato dvě slovesa jsou i v ruštině:

Ему можно доверять? Lze mu důvěřovat?
Да, ему можно доверять. Ano, lze mu důvěřovat
Доверяй, но проверяй! Důvěřuj, ale prověřuj!
Тебе можно верить? Lze ti věřit?
Я уже давно никому не верю. Už dávno nikomu nevěřím.
Поверь мне! Věř mi! Zkus mi věřit!

datum publikace8.10.2015
autorDmitry Lovermann
rustina/vyjadreni_jistoty_nejistoty.txt · Last modified: 2024/06/23 17:52 by master

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki